Tilbehør for gjennomstrømningsvarmer

Kondensbeskyttelse

Tilbehør

Kondensbeskyttelse. For montering på rørene over.


Lengde

Artikelnr:

320 mm

1150 420 501

465 mm

1150 420 502

585 mm

1150 420 503

850 mm

1150 420 504

965 mm

1150 420 505


Varenummer pakning: 1140577702

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved