Smeltesikring

Sikker bryting i kompakt utførelse

Smeltesikring

De fleste rørelementene kan leveres med ferdig montert smeltesikring. Løsningen egner seg spesielt i forbindelse med væskeoppvarming.

 

For å avgjøre hvilken brytetemperatur smeltesikringen skal ha, bør det gjøres målinger under reelle driftsforhold. Brytetemperaturen bør være minst 25–30 °C over smeltesikringens maksimale temperatur ved normal drift. Ved oppvarming av vann til ca. 90 °C er hensiktsmessig brytetemp. 128 °C.

 

Fast montering av smeltesikringen betyr at smeltesikringen og en isolerbøssing er støpt inn i forslutningsmassen, og dermed ikke kan skiftes ut. Er smeltesikringen blitt utløst, må hele elementet skiftes ut. Flatstift eller tilkoplingskabler punktsveises på tilkoplingsbolten.

Rørelementer med Ø 8,5 eller 14 mm kan leveres med utskiftbar smeltesikring. En silikonbøssing med smeltesikring dras ut av elementet med et egnet verktøy. En ny enhet kan deretter enkelt monteres på igjen. Ved utskiftbare smeltesikringer er rundstiftshylser å foretrekke.

 

Denne utførelsen av elementer med montert smeltesikring er godkjent av NEMKO, VDE og UL.

Elementdiam.

Utskiftbar

Fast montert

Antall smeltesikringer

Brytetemp. Stand. Tol. 0/-4 °C

Ø 6,4 mm


X

1

106-172

Ø 8,5 mm

X

X

1

106-172

Ø 14 mm/2

X

X

1-2

106-172

Ø 14 mm/3

X

X

1-3

 

Fordeler

• Kompakt utførelse

• Krever ingen ekstra kabeltilkopling

• Er ferdigmontert i elementet

• Sikker bryting nær varmekilden

• Lav totalkostnad for funksjonen

 

Eksempler på bruksområder

• Vaskemaskiner

• Oppvaskmaskiner

• Kaffemaskiner

• Fotofremkallingsmaskiner

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved