Varmekolben leveres med en teknisk fil – som foruten en beskrivelse av varmekolbens virkemåte - også inneholder en manual med installasjons, vedlikeholds, transport, håndterings og lagringsinstruks, samt Ex sertifikater og Norske Backers samsvarserklæring.


 
Vil du vite mer? Ta kontakt!

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2017 Backer BHV | All rights reserved