Informasjon i forbindelse med covid-19

Publisert:

Kjære kunder og samarbeidspartnere. Vi står overfor en uoversiktlig krise som eskalerer hurtigere enn antatt.

Norske Backer har iverksatt tiltak for å hindre smitte og spredning av viruset av hensyn til våre ansatte og omgivelsene. Vi har derfor stoppet alle reiser, messer, møter osv. De møtene vi har nå foregår online.


Vi har løpende dialog med våre underleverandører og sørger for at de gjør sitt ytterste for å holde oppe produksjonen og leveringssikkerheten. Norske Backers ansatte innen prosjekt og salg er fullt operative fra sine hjemmekontor.


Vår produksjon opererer tilnærmet som normalt. Vi er derfor fornøyde med å informere om at vi langt på vei klarer å opprettholde et normalt service- og leveringsnivå overfor deg som kunde pr. dags dato. Dette kan naturlig nok forandre seg i dagene fremover.


Vi har fortsatt ikke sett det fulle omfanget og effekten av denne pandemien, så vi anbefaler å:

- Planlegg innkjøp av varer og tjenester så tidlig som mulig

- Ta høyde for noe lengre leveringstider og større valutasvingninger enn normalt.


Det vil gi økt forutsigbarhet og mulighet for god planlegging for begge parter.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Norske Backer for spørsmål.

 

Med vennlig hilsen / Best regards

Stian Gundersen | Sales and marketing manager

 

Nyhetsarkiv

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved