VELKOMMEN TIL BACKERS VERDEN

- Vi har en imponerende historie, men fokus ligger alltid på fremtiden

Christian Backer - Opphavsmannen

 

Christian Backer er opphavsmannen til den revolusjonerende Backer-prosessen. Som et resultat av denne prosessen fikk verden en ny varmekomponent som var lett å tilpasse de forskjellige oppvarmingsbehov innen både husholdning og industri – det såkalte Backer-elementet.

 

Christian Backer ble født på Flisa, omtrent midt mellom Kongsvinger og Elverum i Hedmark fylke. Han startet tidlig med studier og var interessert i forskning. Etter realeksamen i Kongsvinger ble han assistent for en professor ved den tekniske høyskolen i Trondheim, der han også hadde muligheten til å foreta videre studier. Professoren arbeidet bl.a. med å framstille ren magnesium av sjøvann.

backer

Christian Backer


Christian Backer så snart muligheten til – fra ren magnesium som har god elektrisk ledningsevne, å fremstille magnesiumoksid. Dette er et av de stoffer som har aller best elektrisk isolasjonsevne - og det har også en formidabel varmeledningsevne, selv ved høye temperaturer.


Ved å føre en spiral av motstandstråd inn i et rør av magnesium - og siden plassere dette inn i et beskyttelsesrør, så var sentreringen og grunnkomponentene på plass. Nå gjaldt det å omvandle det elektrisk ledende magnesiumet til en isolator. Christian Backer løste dette ved at han tilførte vanndamp under meget høyt trykk i en autoklav. Magnesiumet ble under denne prosessen oppløst, og det ble dannet magnesiumhydroksid. Magnesiumhydroksiden ble i en etterfølgende varmeprosess omdannet til magnesiumoksid og vann.


Christian Backers grunnleggende og unike idé fikk navnet Backerprosessen. Grunnpatentet er fra 1921 og har kontinuerlig blitt komplettert og foredlet med en rekke oppfølgingspatenter. Christian Backers mål var å utvikle et produkt som kunne brukes som et varmeelement i en elektrisk kokeplate. Hans idé var at den elektriske kokeplaten skulle bli et alternativ til gasskomfyren.

Christian Backer utvandret til Canada, og i Ottawa bygget han opp et anlegg der det kunne foretas eksperimentering og videreutvikling av patentet. I Canada utviklet Christian Backer også et totalkonsept for produksjonsanlegg og han begynte også å selge lisenser for dette produksjonskonseptet.


Etter den 2. verdenskrig ville Christian Backer også etablere en bedrift i Sverige – spesielt ettersom hans kone Elsa var av svensk avstamming. Godseieren Nils Bernerup på Stora Bernstorp og riksdagsmannen Erik Nilsson i Svalöv engasjerte seg sterkt for etableringen, og i 1949 ble Backer Elektrovärme AB etablert i Sösdala i Skåne.


Backer Elektrovärme AB’s (nå Backer BHV’s) hovedanlegg ligger fortsatt i Sösdala, og i 1999 fylte bedriften 60 år. Norske Backer ble etablert på Kongsvinger i 1969, og hadde i 2019 50 års jubileum.


Oppkjøp av mekanisk avdeling

Norske Backer kjøpte høsten 2014 opp nabobedriften Wictek for å ekspandere innen mekanisk produksjon. Daværende Wictek ble stiftet i 1991 som en mekanisk bedrift. Vi har lagt bedriften under mekanisk avdeling hos oss. Vi har siden oppkjøpet utviklet oss til å være en allsidig tjenesteleverandør med konsultentvirksomhet innen industriautomasjon. Pr. i dag sysselsetter denne avdelingen 10 årsverk. 


Vi holder til på industriområdet Siva, i spesialbygde produksjonslokaler tilpasset våre og kundenes behov. Anlegget omfatter 1500 kvm. bygningsmasse.


Mekanisk avdeling sikter mot å bidra til vekst og økt effektivisering i våre kunders bedrifter. Vi ønsker å strekke oss langt til å bidra til utvikling av våre kunders egen virksomhet.I dag har vi et godt gjensidig berikende forhold til våre kunder, der vi løser oppgaver i fellesskap.


Backer-gruppen

Backer-gruppen er eid av Nibe Elements som inngår i konsernet Nibe Industrier som ligger i Markaryd, Sverige. Se www.nibe.com for mer informasjon. 


Backer BHV i Sverige er vårt morselskap og hovedkontoret til Backer BHV ligger i Sösdala i Skåne i Sverige. Foruten i Norge og Sverige har gruppen også produksjonsavdelinger i Polen, Tsjekkia og Italia. Fabrikken i Sverige produserer de fleste av gruppens produkter med fokus på større komponentkunder. Spesialiteten er bl.a. aluminiumselementer, belastningsmotstander og elementer med integrert temperaturregulering og temperaturbegrensing.


Norske Backer - som ligger på SIVA Industriområde i Kongsvinger, har i tillegg til generell kompetanse spesialisert seg på eksplosjonssikre produkter for bl.a. offshore, olje og gass industrien. Backer-gruppen er markedsledende i Norden innen sitt produktområde. Gruppen er også en av de ledende produsentene i Europa. Produktene selges som komponenter til ett flertal bransjer og dels til industriens eget behov. Relasjonene med de fleste kundene er langvarige, og en viktig del av markedsbearbeidingen er at allerede på et tidlig tidspunkt delta i kundenes utviklingsarbeid. Det knyttes tette bånd med kundene gjennom utvikling av leveringssystemer for minsket lagerbinding og økt fleksibilitet.


Strategi

Backer-gruppen markedsfører et komplett sortiment av komponenter og systemer til elektrisk oppvarming for det europeiske markedet. Gruppen er lokalt tilstedeværende og bearbeider alt fra mindre industrikunder til større komponentkunder. Strategien krever en kompetent teknisk og kommersiell organisasjon, med erfarne medarbeidere og en maskinpark som gir en kostnadseffektiv produksjon med høy produktivitet.


Forretningsidé

 • Norske Backer AS skal være Norges ledende produsent av elektriske varmeprodukter.
 • Norske Backer AS skal være Norges ledende leverandør av oppvarmingløsninger tilpasset kundens behov.
 • Våre markeder er landbasert industri, skipsindustri og virksomheter innen olje og gass.
 • Vi skal lykkes ved å ha fokus på leveransekvalitet, effektive prosesser, samt kompetanseutvikling og innovasjon. 

MILEPÆLER

 • 1949

  BACKER OPPRETTES

  Backer starter opp i Söstala - Sverige.

 • 1969

  NORSKE BACKER OPPRETTES

  Norske Backer opprettes og starter sin virksomhet i Kongsvinger med masseproduksjon av varmeelementer.

 • 1996

  AVDELING I PYROX

  Norske Backer tok over en avdeling i Pyrox, og startet produksjon av EX-sertifiserte varmeprodukter.

 • 2000

  AVDELING I MOSS

  Vi overtok vår avdeling i Moss som var rettet mot plastindustrien. Vi startet opp med produksjon av bl.a. Mica-elementer

 • 2003

  TERMOS I OSLO

  Oppkjøp av konkurrent Termos i Oslo, som produserer varmebatterier.

 • 2006

  FAVORIT I OSLO

  Overtok Favorit i Oslo, og startet opp produksjon av steatit-elementer.

 • 2008

  FLYTTING

  Flyttet lokasjonen fra Langeland på Kongsvinger til SIVA. Vi flyttet også all volumproduksjon til Backer OBR i Polen.

 • 2014

  MEKANISK PRODUKSJON

  Overtok Wictec på Kongsvinger og med dette all deres mekaniske produksjon.

 • 2015

  RIBBERØRSOVNER

  Overtok Proko i Oslo, og startet med produksjon av ribberørsovner.

 • 2019

  Vi feirer 50 år!

  10. april 1969 ble Norske Backer etablert. Vår 50-års dag ble feiret som seg hør og bør med pizza, brus, kaker, taler og utmerkelser.

VÅRT ANSVAR

Vi har signert FNs Global Compact. Det betyr at vi driver vår virksomhet i tråd med de internasjonalt anerkjente prinsippene om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon, og forventer at våre forretningspartnere følger de samme grunnleggende prinsippene.

 

Alle Backers medarbeidere må kjenne våre verdier, forretningsprinsipper og arbeidsmetoder – sammenfattet i tre brosjyrer som er tilgjengelige på 14 språk. Disse brosjyrene danner et rammeverk for hele vår forretningsvirksomhet og gjelder for alle våre medarbeidere rundt om i verden.

MILJØPOLICY

pdf

KVALITETPOLICY

pdf

KONFLIKT-MINERALER

pdf

BACKER I VERDEN

Finn din globale partner

8,500
ANSATTE
21
LAND
57
FIRMAER

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved