Energi / Miljø

– Backer bidrar til en grønnere verden

EnergyEnvironment

ENERGI / MILJø

Dette er en viktig sektor for Norske Backer – og for planeten vår. Det pågår en kontinuerlig forskning og utvikling i jakten på nye energibesparende løsninger. Her spiller lovgivning fra stat og andre rettslige instanser en viktig rolle, i likhet med generell bevissthet og etterspørsel etter mer bærekraftige løsninger. Et resultat av dette er at teknologien og påliteligheten til vindenergi blir stadig viktigere. Det stiller også høyere krav til strømkvaliteten (dvs. hvor ren den er). Ved hjelp av effektmotstand økes kvaliteten og påliteligheten på strømmen som leveres, og dette er et område Backer har lang erfaring med. Vi har et omfattende utvalg av motstand som er spesielt utformet for ulike vindturbinapplikasjoner, men også for andre bruksområder, som strømnett.

APPLIKASJONER

VINDTURBINER • SOLVARMESYSTEM DISTRIBUSJON • KJERNEKRAFT • OFFSHORE • ONSHORE • RAFFINERIER • ALTERNATIVE DRIVSTOFF

LØSNINGER

Aluminiumelement

Vifteovn for vindturbiner

Aluminiumelement

Motstand for vindturbiner

Aluminiumelement

Varmebatteri

Aluminiumelement

Lastebank

Aluminiumelement

Stålgittermotstand

Vil du vite mer om våre løsninger for energi / miljø? Kontakt oss!

---------- 

Espen Birkely

Salgsingeniør

Tlf.: +47 489 97 064
[email protected]

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved