Mekanisk avdeling

- Tanker og beholdere

IRelements

Tanker og beholdere

 • For oppvarming av:
  • Vann/sjøvann
  • Olje
  • Kjemikalier
  • Luft
  • Gass
Vil du vite mer om tanker og beholdere? Ta kontakt!

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved