Mekanisk avdeling

- Lodding

IRelements

Lodding

 • Vi lodder:
  • Rustfritt
  • Syrefast
  • Duplex
  • Super-duplex
  • Karbonstål
  • Kobberlegering (f.eks. messing)
 • Loddemetode
  • Hardlodding
 • Sertifisering
  • Loddesertifikater iht.:    NS-EN ISO 13585
  • Loddeprosedyre  iht.:    NS-EN 13134
Vil du vite mer om lodding? Ta kontakt!

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved