Mekanisk produksjon

Vi leverer til blant annet landbasert indstrui, skipsindustri og virksomheter innen olje og gass

Mekanisk avdeling

Norske Backer har gjennom mange år opparbeidet bred kompetanse innen mekanisk produksjon. Vi har mange års erfaring med utvikling, konstruksjon og produksjon av spesialtilpassede produkter. Bransjene vi blant annet har levert til er landbasert industri, skipsindustri og virksomheter innen olje og gass.


Vi tar gjerne en uforpliktende befaring. Kontakt Frank Sparby tlf. +47 488 90 232 eller [email protected]

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved