Jesper Rane

Tom Owe Mikalsen

Mari Persson

Stian Gundersen

Salg og markedsføring
Tlf.: +47 958 87 069

Mari Persson

Alice Holseter

Mari Persson

Trude Fjeld Sentralbord

NORSKE BACKER AS · JOSTEIN SVENHEIMS VEG 8-10 · NO-2212 KONGSVINGER · TEL. +4762828828
SALG/FORESPØRSEL: [email protected] · FAKTURAADRESSE: [email protected]

2021 Backer AS | All rights reserved