Norske Backer utvikler og produserer elektriske varmekolber og oppvarmingssystem til industriprosesser og olje/gass sektoren. 

Eksplosjonssikkert utstyr 

Eksplosjonssikkert utstyr kreves der det bearbeides og oppbevares medier i eksplosjonsfarlige område. Disse områdene finnes oftest innen offshore, kjemisk- og petrokjemisk industri. Våre eksplosjonssikre løsninger er produsert i henhold til ATEX og IEC ex, som er direktiver som omhandler elektrisk og mekanisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige områder. 

Generell informasjon om: Ex-klassifisering 

Bruksområder

 • Vannoppvarming
 • Oljeoppvarming
 • Prosessoppvarming
 • Belastningsmotstand


Varmeelementer
Egenproduserte varmelementer leveres i materialene:

 • AISI 304
 • AISI 316L
 • Incoloy 800
 • Incoloy 825
 • Titan


Gjennomstrømmer
Produseres i følgende materialer: 

 • AISI 304
 • AISI 316L
 • SuperDuplex
 • Titan
 • Andre materialer på forespørsel


Reguleringsutstyr

 • Følere
 • Termostater
 • Regulatorer
 • Styretavler