Patenter fra 1900 tallet.

Christian Backer - opphavsmannen

Christian Backer er opphavsmannen til den revolusjonerende Backer-prosessen. Som et resultat av denne prosessen fikk verden en ny varmekomponent som var lett å tilpasse de forskjellige oppvarmingsbehov innen både husholdning og industri – det såkalte Backer-elementet.

Christian Backer ble født på Flisa, omtrent midt mellom Kongsvinger og Elverum i Hedmark fylke. Han startet tidlig med studier og var interessert i forskning. Etter realeksamen i Kongsvinger ble han assistent for en professor ved den tekniske høyskolen i Trondheim, der han også hadde muligheten til å foreta videre studier. Professoren arbeidet bl.a. med å framstille ren magnesium av sjøvann.

Christian Backer så snart muligheten til – fra ren magnesium som har god elektrisk ledningsevne, å fremstille magnesiumoksid. Dette er et av de stoffer som har aller best elektrisk isolasjonsevne - og det har også en formidabel varmeledningsevne, selv ved høye temperaturer.

Ved å føre en spiral av motstandstråd inn i et rør av magnesium - og siden plassere dette inn i et beskyttelsesrør, så var sentreringen og grunnkomponentene på plass. Nå gjaldt det å omvandle det elektrisk ledende magnesiumet til en isolator. Christian Backer løste dette ved at han tilførte vanndamp under meget høyt trykk i en autoklav. Magnesiumet ble under denne prosessen oppløst, og det ble dannet magnesiumhydroksid. Magnesiumhydroksiden ble i en etterfølgende varmeprosess omdannet til magnesiumoksid og vann.

Christian Backers grunnleggende og unike idé fikk navnet Backerprosessen. Grunnpatentet er fra 1921 og har kontinuerlig blitt komplettert og foredlet med en rekke oppfølgingspatenter. Christian Backers mål var å utvikle et produkt som kunne brukes som et varmeelement i en elektrisk kokeplate. Hans idé var at den elektriske kokeplaten skulle bli et alternativ til gasskomfyren.

Christian Backer utvandret til Canada, og i Ottawa bygget han opp et anlegg der det kunne foretas eksperimentering og videreutvikling av patentet. I Canada utviklet Christian Backer også et totalkonsept for produksjonsanlegg og han begynte også å selge lisenser for dette produksjonskonseptet.

Etter den 2. verdenskrig ville Christian Backer også etablere en bedrift i Sverige – spesielt ettersom hans kone Elsa var av svensk avstamming. Godseieren Nils Bernerup på Stora Bernstorp og riksdagsmannen Erik Nilsson i Svalöv engasjerte seg sterkt for etableringen, og i 1949 ble Backer Elektrovärme AB etablert i Sösdala i Skåne.

Backer Elektrovärme AB’s (nå Backer BHV’s) hovedanlegg ligger fortsatt i Sösdala, og i 1999 fylte bedriften 60 år.

Norske Backer ble etablert på Kongsvinger i 1969, og hadde i 2009 40 års jubileum.

Administrasjon og produksjonslokaler på Siva industriområdet.

Oppkjøp av mekanisk avdeling

Norske Backer kjøpte opp høsten 2014 opp nabobedriften Wictek for å ekspandere innen mekanisk produksjon. Daværende Wictek ble stiftet i 1991 som en mekanisk bedrift. Vi har lagt bedriften under mekanisk avdeling hos oss. Vi har siden oppkjøpet utviklet oss til å være en allsidig tjenesteleverandør med konsultentvirksomhet innen industriautomasjon. Pr. i dag sysselsetter denne avdelingen 10 årsverk. 

Vi holder til på Siva industriområdet i spesialbygde produksjonslokaler tilpasset våre og kundenes behov. Anlegget omfatter 1500 kvm. bygningsmasse. Bygningen utgjør nabobygget av hovedbygget til Norske Backer. 

Mekanisk avdeling sikter mot å bidra til vekst og økt effektivisering i våre kunders bedrifter. Vi ønsker å strekke oss langt til å bidra til utvikling av våre kunders egen virksomhet.I dag har vi et godt gjensidig berikende forhold til våre kunder, der vi løser oppgaver i fellesskap.