Mekanisk avdeling

Norske Backer har gjennom mange år opparbeidet bred kompetanse innen mekanisk produksjon. 

Vi har mange års erfaring med utvikling, konstruksjon og produksjon av spesialtilpassede produkter. Bransjene vi blant annet har levert til er landbasert industri, skipsindustri og virksomheter innen olje og gass. 

 

Vi tar gjerne en uforpliktende befaring. Kontakt Levi Rybråten tlf. +47 909 99 138 eller lr@norskebacker.no.